Rejestracja telefoniczna: 503-56-26-81

Resjestracja on line: kontakt@kardiosportgdansk.pl

© 2017 created with webwavecms.com

2022

Tytuł oryginału: Effects of trimetazidine in patients with severe chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction: a prospective, randomized, open-label, cross-over study

Autorzy: BOHDAN MICHAŁ, Stopczyńska Iwona, WIŚNIEWSKI PIOTR, MORYŚ JOANNA, NIEDOSZYTKO PIOTR, GRUCHAŁA MARCIN.
Czasopismo: Cardiol. J.

 

 Tytuł oryginału: Miejsce spiroergometrii w diagnostyce schorzeń układów krążenia i oddechowego - od wytycznych do praktyki klinicznej
Tytuł całości: W: Serce i płuca

Autorzy: NIEDOSZYTKO PIOTR, BOHDAN MICHAŁ, SZALEWSKA DOMINIKA

Tytuł oryginału: Możliwości i znaczenie rehabilitacji u chorych na niewydolność serca i współistniejącą przewlekłą obutracyjną chorobę płuc
Tytuł całości: W: Serce i płuca
Autorzy: SZALEWSKA DOMINIKA, ŁEPSKA LIDIA, NIEDOSZYTKO PIOTR

2020

Tytuł oryginału: Ograniczenia kardiologiczne w sporcie amatorskim.

Rozdział: Jeżeli nie sport, to rehabilitacja kardiologiczna.

Autorzy: Andrzej Folga, Renata Główczyńska, Anna Turska-Kmieć, Szalewska Dominika, Niedoszytko Piotr

Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020

2019

 

Tytuł oryginału: Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu krążenia i układu oddechowegoAutorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, Barbara Barć, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, LIDIA ŁEPSKA, TOMASZ MARJAŃSKI, PIOTR NIEDOSZYTKO, MARZENA OLSZEWSKA-KARABAN, DOMINIKA SZKLARSKA, Romana Ucińska.Adres wydawniczy: Gdańsk : AsteriaMed, 2019

 

Tytuł oryginału: Cardiopulmonary exercise testing in adult cardiology: expert opinion of the Working Group of Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the Polish Cardiac SocietyAutorzy: Krzysztof Smarż, Tomasz Jaxa-Chamiec, Tomasz Chwyczko, Renata Główczyńska, Anna Jegier, PIOTR NIEDOSZYTKO, Ewa Piotrowicz, Jerzy Rybicki, Ewa Straburzyńska-Migaj, DOMINIKA SZALEWSKA, Sebastian Szmit, Jadwiga Wolszakiewicz.Źródło: Kardiol. Pol. 2019; t. 77, nr 7/8, s. 730-756, bibliogr. 203 poz., streszcz. ang.

 

Tytuł oryginału: Cardiopulmonary exercise test and bioimpedance as prediction tools to predict the outcomes of obesity treatmentAutorzy: MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, PIOTR NIEDOSZYTKO, MAŁGORZATA KACZKAN, MAGDALENA PIESZKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, MAGDALENA SKOTNICKA, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2019; vol. 129, nr 4, s. 225-233, bibliogr. 44 poz.

 

2018

Tytuł oryginału: Odległa ocena pacjenta usprawnianego po operacyjnym leczeniu rozwarstwienia aorty z ciężkim przebiegiem pooperacyjnym i licznymi powikłaniami : studium przypadkuAutorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, AGNIESZKA SOBIERAJSKA-REK, PIOTR NIEDOSZYTKO, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, Ireneusz Haponiuk, DOMINIKA SZALEWSKA.Źródło: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, Jachranka, 15-17 marca 2018

 

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u 10-letniego dziecka kwalifikowanego do przeszczepu serca

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, DOMINIKA SZALEWSKA.

Źródło: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, Jachranka, 15-17 marca 2018 : program

 

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta po implantacji urządzenia do wspomagania pracy lewej komory serca (Heartware) : opis przypadku

Autorzy: LIDIA JANINA ŁEPSKA, DOMINIKA SZALEWSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK.

Źródło: W: 22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK, Jachranka, 15-17 marca 2018 : program

 

Tytuł oryginału: What are the predictors of positive response to trimetazidine in patients with severe chronic heart failure with reduced left ventricular ejection fraction?

Autorzy: M. MICHAŁ BOHDAN, I. Stopczynska, P[IOTR] WIŚNIEWSKI endokr., A. Kowalczys, J[OANNA] MORYŚ, A. Frankiewicz, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, W[OJCIECH] SOBICZEWSKI, M[ONIKA] RAFAŁOWSKA, M[ARCIN] GRUCHAŁA.

Źródło: Eur. J. Heart Fail. 2018; vol. 20, suppl. 1, s. 158

 

 

 

Tytuł oryginału: Differences in gene expression related to the outcomes of obesity treatment, peak oxygen uptake, and fatty acid metabolism measured in a cardiopulmonary exercise test

Autorzy: MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, Pieter van der Vlies, PIOTR NIEDOSZYTKO, Bahram Sanjabi, MAREK NIEDOSZYTKO, MAŁGORZATA KACZKAN, MAGDALENA PIESZKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2018; vol. 128, nr 5, s. 280-286, bibliogr. 47 poz., streszcz. ang.

 

 

Tytuł oryginału: Rehabilitacja chorych na sarkoidozę

Tytuł równoległy: Rehabilitation of patients with sarcoidosis

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO.

Źródło: Pol. Merk. Lek. 2018; t. 44, nr 261, s. 150-151, bibliogr. 14 poz., streszcz. pol., ang.

http://pml.medpress.com.pl/B1.php

 

2017

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta z licznymi powikłaniami po operacji rozwarstwienia aorty typu A z ciężkim przebiegiem pooperacyjnym

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, AGNIESZKA SOBIERAJSKA-REK, DOMINIKA SZALEWSKA, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, PIOTR NIEDOSZYTKO, Ireneusz Haponiuk.

Źródło: Folia Cardiol. 2017; t. 12, supl. A, s. 11-12

 

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora

Tytuł równoległy: Rehabilitation of patients after implantation of an implantable cardioverter-defibrillator

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, IZABELA NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, DOMINIKA SZALEWSKA.

Źródło: Kardiol. Inwaz. 2017; t. 12, nr 3, s. 24-34, bibliogr. 41 poz., streszcz. pol., ang.

 

2016

Tytuł oryginału: Nieinwazyjna ocena aktywności mięśni oddechowych u pacjentów z niewydolnością serca : doniesienie wstępne

Tytuł równoległy: Non-invasive assessment of respiratory muscle activity in patients with heart failure : preliminary study

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, AGNIESZKA SOBIERAJSKA-REK, DOMINIKA SZALEWSKA, MARTA IWICKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, LIDIA ŁEPSKA, Ireneusz Haponiuk, Konrad Paczkowski, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: 20 Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Ustroń/Wisła, 10-13 lutego 2016 r. : program

 

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjentów po implantacji urządzenia do wspomagania pracy lewej komory serca (Heartware) : opis przypadku

Tytuł równoległy: Cardiopulmonary exercise testing in patients after implantation of the left ventricle support device (HeartWare) : case report

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA SZALEWSKA, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, LIDIA ŁEPSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: 20 Jubileuszowe Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku, Ustroń/Wisła, 10-13 lutego 2016 r. : program

 

Tytuł oryginału: The differences in gene expression related to the results of obesity treatment, peak oxygen uptake and fatty acids metabolism measured in cardiopulmonary exercise test

Autorzy: M[ARTA] GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, P. van der Vlies, M[AREK] NIEDOSZYTKO, B. Sanjabi, K[ATARZYNA] GIERAT-HAPONIUK, M[AŁGORZATA] KACZKAN, M[AGDALENA] PIESZKO, A[LEKSANDRA] ŚLIWIŃSKA, E[WA] JASSEM, S[TANISŁAW] BAKUŁA, S[YLWIA] MAŁGORZEWICZ.

Źródło: Allergy 2016; vol. 71, suppl. 102, s. 520

 

Tytuł oryginału: Mountain climbing of the grown-up patient with non-corrected congenital heart defect

Autorzy: Ireneusz Haponiuk, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, DOMINIKA SZALEWSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, STANISŁAW BAKUŁA, Maciej Chojnicki.

Źródło: Kardiochir. Torakochir. Pol. 2016; vol. 13, nr 1, s. 68-71, bibliogr. 15 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: Wysiłek fizyczny pacjentów z niewydolnością serca : jak zalecać?

Tytuł równoległy: Physical exercise in heart failure patients : how to prescribe?

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, LIDIA ŁEPSKA.

Źródło: Terapia 2016; R. 24, nr 9, z. 1, s. 41-43, bibliogr. 8 poz., streszcz. ang.

 

Tytuł oryginału: Ocena wpływu trimetazydyny na wydolność fizyczną i funkcję lewej komory u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Autorzy: MICHAŁ BOHDAN, Iwona Stopczyńska, PIOTR NIEDOSZYTKO, PIOTR WIŚNIEWSKI (endokr.), EWA LEWICKA, MARCIN GRUCHAŁA.

Źródło: W Dobrym Rytmie 2016; czerwiec, supl., s. 19-20

 

2015

Tytuł oryginału: The influence of obesity on the gene expression in obese asthma patients

Autorzy: M[ARTA] GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, M[AREK] NIEDOSZYTKO, P. van der Vlies, S[YLWIA] MAŁGORZEWICZ, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, E[WA] JASSEM, A[LEKSANDRA] GÓRSKA.

Źródło: Allergy 2015; vol. 70, suppl. 101, s. 162

 

Tytuł oryginału: Rehabilitation of patient with cerebrospinalis-type decompression sickness : case report

Autorzy: D[OMINIKA] SZALEWSKA, M. Kusiak-Kaczmarek, Z[DZISŁAW] SIĆKO, J[AROSŁAW] TOMASZEWSKI, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, D. Szklarska, S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: Gazz. Med. Ital. - Arch. Sci. Med. 2015; vol. 174, nr 5, s. 233-236, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang.

 

Tytuł oryginału: The impact of professional status on the effects of and adherence to the outpatient followed by home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients referred by a social insurance institution

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK.

Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2015; vol. 28, nr 4, s. 761-770, bibliogr. 22 poz., streszcz. ang.

 

Tytuł oryginału: Effect of complex cardiac rehabilitation on physical activity and quality of life during long-term follow-up after surgical correction of congenital heart disease

Tytuł równoległy: Ocena wpływu kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na wydolność fizyczną i jakość życia pacjentów w odległym okresie po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, I. Haponiuk, DOMINIKA SZALEWSKA, M. Chojnicki, R. Jaworski, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA LESZCZYŃSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Kardiol. Pol. 2015; t. 73, nr 4, s. 267-273, bibliogr. 21 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: Effects of outpatient followed by home-based telemonitored cardiac rehabilitation in patients with coronary artery disease

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, Piotr Zieliński, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, LIDIA ŁEPSKA, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, PIOTR NIEDOSZYTKO.

Źródło: Kardiol. Pol. 2015; t. 73, nr 11, s. 1101-1107, bibliogr. 24 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: Influence of a hybrid form of cardiac rehabilitation on exercise tolerance in coronary artery disease patients with and without diabetes

Tytuł równoległy: Wpływ hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej na tolerancję wysiłku fizycznego u pacjentów z chorobą wieńcową z cukrzycą i bez cukrzycy

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, Małgorzata Kusiak-Kaczmarek, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, Ireneusz Haponiuk, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Kardiol. Pol. 2015; t. 73, nr 9, s. 753-760, bibliogr. 25 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: Analysis of the differences in whole-genome expression related to asthma and obesity

Tytuł równoległy: Analiza różnic w ekspresji genomu związanych ze współistnieniem astmy i otyłości

Autorzy: MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, MAREK NIEDOSZYTKO, Bahram Sanjabi, Pieter van der Vlies, PIOTR NIEDOSZYTKO, EWA JASSEM, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2015; vol. 125, nr 10, s. 722-730, bibliogr. 38 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: The influence of obesity on the gene expression in obese asthma patients [Dokument elektroniczny]

Autorzy: MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, MAREK NIEDOSZYTKO, Pieter van der Vlies, PIOTR NIEDOSZYTKO, EWA JASSEM, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: W: XII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Bydgoszcz, 9-12 września 2015

 

Tytuł oryginału: Wpływ otyłości na wyniki spiroergometrycznej próby wysiłkowej, na przykładzie uczestników programu "Redukcja masy ciała przy zastosowaniu kalorymetrii pośredniej i spiroergometrii"

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, MAŁGORZATA KACZKAN, MAGDALENA PIESZKO, LIDIA ŁEPSKA, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: W: XIX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : "Rehabilitacja kardiologiczna - nowe wyzwania w praktyce i odrobina nauki", Ustroń, 11-14 lutego 2015

 

2014

Tytuł oryginału: The influence of obesity and body mass reduction on oxygen uptake measured by cardiopulmonary exercise testing : preliminary results

Tytuł równoległy: Wpływ otyłości i odchudzania na popór tlenu określany na podstawie oceny reakcji układu krążenia i oddechowego na wysiłek fizyczny : wstępne wyniki

Autorzy: MARTA GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, ALEKSANDRA ŚLIWIŃSKA, MAREK NIEDOSZYTKO, DOMINIKA SZALEWSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: Alerg. Astma Immun. 2014; vol. 19, nr 1, s. 42-45, bibliogr. 14 poz., streszcz. ang., pol.

 

Tytuł oryginału: Medycyna fizykalna i rehabilitacja w świetle "evidence based medicine" : wybrane zagadnienia

Tytuł równoległy: Physical medicine and rehabilitation in the light of "evidence-based medicine" : selected issues

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, I. Maciąg-Tymecka, A. Szalewski, Z. Eysymontt.

Źródło: Niepełnospr. Rehabil. 2014; R. 14, nr 3, s. 164-174, bibliogr. w przyp., streszcz. pol., ang.

 

Tytuł oryginału: Wpływ kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na wskaźniki wydolności fizycznej i aktywności fizycznej pacjentów w późnym okresie po chirurgicznej korekcji ASDII i VSD

Autorzy: K[ATARZYNA] GIERAT-HAPONIUK, D[OMINIKA] SZALEWSKA, I. Haponiuk, J[OANNA] KWIATKOWSKA, R. Jaworski, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, A. Podkowa, S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: W: XVIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologiczngo "Nowa Kardiologia : Nowa Rehabilitacja", Ustroń, 12-15 lutego 2014

 

Tytuł oryginału: Ergospirometria jako unikatowe narzędzie w diagnostyce różnicowej duszności pochodzenia sercowego u pacjentów poddawanych rehabilitacji kardiologicznej

Tytuł równoległy: Cardiopulmonary exercise testing as a usful tool in differential diagnosis in patients undergoing cardiac rehabilitation

Autorzy: DOMINIKA SZALEWSKA, A. Szalewski, PIOTR NIEDOSZYTKO.

Źródło: Choroby Serca i Naczyń 2013; t. 10, nr 4, s. 220-223, bibliogr. 6 poz., streszcz. pol., ang.

 

2013

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora : rozprawa doktorska

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO.

Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2013

Opis fizyczny: 113 k. : il., tab.; 31 cm - Bibliogr. 95 poz., streszcz. pol.

 

Tytuł oryginału: Napadowy całkowity blok serca u kobiety w ciąży

Tytuł równoległy: Paroxysmal complete atrioventricular block in pregnant women

Autorzy: DOMINIKA ZIELIŃSKA, LUDMIŁA DANIŁOWICZ-SZYMANOWICZ, PIOTR NIEDOSZYTKO, JANUSZ SIEBERT, Ł. Szumowski.

Źródło: Ginekol. Położ. Med. Project 2013; R. 8, nr 3, s. 48-53, bibliogr. 8 poz., streszcz. pol., ang.

 

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta z atrezją tętnicy płucnej, ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej i aortą jeździec : opis przypadku

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego : Rehabilitacja kardiologiczna jako unikalne narzędzie prewencji, Ustroń, 13-16 luty 2013

 

2102

Tytuł oryginału: The influence of obesity and body mass reduction on oxygen uptake measured by cardiopulmonary exercise testing : preliminary res

Autorzy: M[ARTA] GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, K[ATARZYNA] GIERAT-HAPONIUK, A[LEKSANDRA] ŚLIWIŃSKA, D[OMINIKA] ZIELIŃSKA, S[YLWIA] MAŁGORZEWICZ.

Źródło: Allergy 2012; vol. 67, suppl. s96, s. 572

 

Tytuł oryginału: The influence of obesity and body mass reduction on oxygen uptake measured by cardiopulmonary exercise testing: preliminary res

Autorzy: M[ARTA] GRUCHAŁA-NIEDOSZYTKO, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, K[ATARZYNA] GIERAT-HAPONIUK, A[LEKSANDRA] ŚLIWIŃSKA, D[OMINIKA] ZIELIŃSKA, SYLWIA MAŁGORZEWICZ.

Źródło: W: European Academy of Allergy Clinical Immunology Congress 2012, Geneva, Switzerland, 16-20 June 2012

 

Tytuł oryginału: Advanced programming of cardiac resynchronisation therapy under echocardiographic examination : is it feasible and efficient?

Autorzy: ALICJA DĄBROWSKA-KUGACKA, A. Faran, EWA LEWICKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, F. M. Szymański, GRZEGORZ RACZAK.

Źródło: Kardiol. Pol. 2012; t. 70, nr 2, s. 187-189, bibliogr. 7 poz., streszcz. ang.

 

Tytuł oryginału: Maximal cardiopulmonary exercise testing with exercise impedance hemodynamic measurements in patient with non-corrected congenital triucuspid atresia

Autorzy: D[OMINIKA] ZIELIŃSKA, J[ERZY] BELLWON, P[IOTR] NIEDOSZYTKO, J[ANUSZ] SIEBERT, S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: W: XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Ustroń, 22-25 lutego 2012 r.

 

2011

Tytuł oryginału: Kompleksowa rehabilitacja pacjenta z tetraparezą spastyczną po udarze mózgu i wielokrotnym leczeniu operacyjnym infekcyjnego zapalenia wsierdzia : opis przypadku

Autorzy: JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, PIOTR NIEDOSZYTKO, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Hum. Mov. 2011; vol. 12, supl. 1, s. 33-34

 

Tytuł oryginału: Możliwość wspinaczki wysokogórskiej u osoby z przeciekową wadą serca: opis przypadku

Autorzy: DOMINIKA ZIELIŃSKA, JERZY BELLWON, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, PIOTR NIEDOSZYTKO, I. Haponiuk, M. Chojnicki, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2011; vol. 9, nr 1, s. 66

 

2010

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta po masywnej rabdomiolizie z powodu ostrego ciężkiego zatrucia alkoholem etylowym

Tytuł równoległy: Rehabilitation of patient with massive rhabdomyolisis after severe acute ethanol intoxication: case report

Autorzy: MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, PIOTR NIEDOSZYTKO, BOŻENA JANKOWSKA, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 183-184

 

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjenta z postacią mózgowo-rdzeniową choroby dekompresyjnej: opis przypadku

Tytuł równoległy: Rehabilitation of patient with the cerebrospinalis type of decompression sickness: case report

Autorzy: BOŻENA JANKOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, D. Szklarska, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2010; t. 24, supl. 8, s. 173-174

 

Tytuł oryginału: Porównanie wybranych parametrów wydolności fizycznej młodych dorosłych w późnym okresie po operacyjnym leczeniu prostych wrodzonych wad serca z młodymi dorosłymi bez obciążeń chorobowych

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, I. Haponiuk, M. Liszewska, A. Procek, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rehabilitacja Kardiologiczna - osiągnięcia, perspektywy, dylematy", Ustroń, 11.02-13.02.2010 : streszczenia

 

Tytuł oryginału: Spiroergometryczna próba wysiłkowa u pacjenta z zapaleniem pęcherzyków płucnych obciążonego niewydolnością serca i astmą oskrzelową : prezentacja przypadku klinicznego

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, MARIA MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: W: XIV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego "Rehabilitacja Kardiologiczna - osiągnięcia, perspektywy, dylematy", Ustroń, 11.02-13.02.2010 : streszczenia

 

2009

Tytuł oryginału: Czy rehabilitacja kardiologiczna jest powszechnie stosowana u pacjentów z wrodzonymi wadami serca : wyniki badań ankietowych uczestników warsztatów "Nadzieja dla serc"

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, I. Haponiuk, M. Chojnicki, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, MARIA MICHAJŁOWSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 5

 

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej pacjentów poddanych kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych pod kontrolą telemetrii : doniesienie wstępne

Autorzy: MARIA MICHAJŁOWSKA, MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, PIOTR NIEDOSZYTKO, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Folia Cardiol. Exc. 2009; t. 4, supl. B, s. 8

 

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, wydolność fizyczna i cechy osobowościowe "Gdańskich Morsów" : doniesienie wstępne

Tytuł równoległy: Cardiovascular risk factors, exercise capacity and personality traits in the group of "Gdańskie Morsy" ("winter swimmers") : early results

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, MARIA MICHAJŁOWSKA, JAROSŁAW TOMASZEWSKI, MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, I. Syczewska, J. Zajt-Kwiatkowska, STANISŁAW BAKUŁA.

 

2008

Tytuł oryginału: Charakterystyka Gdańskich Morsów z uwzględnieniem czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego : doniesienie wstępne

Autorzy: PIOTR NIEDOSZYTKO, DOMINIKA ZIELIŃSKA, M. Skoczkowska, M[ARIA] MICHAJŁOWSKA, J[AROSŁAW] TOMASZEWSKI, M[AŁGORZATA] KUSIAK-KACZMAREK, K[ATARZYNA] GIERAT-HAPONIUK, J. Zajt-Kwiatkowska, S[TANISŁAW] BAKUŁA.

Źródło: KardioProfil 2008; t. 6, nr 6, s. 458

 

Tytuł oryginału: Ocena wydolności fizycznej i stanu psychicznego pacjentów w odległym okresie po kardiochirurgicznej korekcji wrodzonych wad serca : doniesienie wstępne

Autorzy: KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, DOMINIKA ZIELIŃSKA, I. Haponiuk, JOANNA KWIATKOWSKA, MARIA MICHAJŁOWSKA, P. Niedoszytko, DARIUSZ WIECZOREK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 32-33

 

Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna i nawyki żywieniowe studentów trójmiejskich uczelni : wyniki wstępne

Autorzy: P. Niedoszytko, MARIA MICHAJŁOWSKA, DOMINIKA ZIELIŃSKA, MAŁGORZATA KUSIAK-KACZMAREK, KATARZYNA GIERAT-HAPONIUK, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Post. Rehabil. 2008; t. 22, supl. 6, s. 40

 

2007

Tytuł oryginału: Rehabilitacja pacjentów po implantacji wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora

Autorzy: P. Niedoszytko, DOMINIKA ZIELIŃSKA, STANISŁAW BAKUŁA.

Źródło: Choroby Serca i Naczyń 2007; t. 4, nr 2, s. 99-102, bibliogr. 20 poz., streszcz. pol.

 

2006

Tytuł oryginału: Therapy difficulties of the anaphylactic patients

Autorzy: M. Żarczyńska, M. Barwicka, P. Niedoszytko, MAREK NIEDOSZYTKO, MARTA CHEŁMIŃSKA.

Źródło: W: 14th International Students' Scientific Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk 11-13 May 2006 : abstract book

 

Tytuł oryginału: Trudności w leczeniu chorych po reakcji anafilaktycznej

Autorzy: P. Niedoszytko, M. Barwicka, M. Żarczyńska, M[ARTA] CHEŁMIŃSKA, M[AREK] NIEDOSZYTKO, E[WA] JASSEM.

Źródło: Alerg. Astma Immun. 2006; t. 11, supl. 1, S. 270

 

2005

Tytuł oryginału: Difficulties in therapy of anaphylactic patients

Autorzy: P. Niedoszytko, M[AREK] NIEDOSZYTKO, M[ARTA] CHEŁMIŃSKA.

Źródło: W: 13th International Students` Scientific Conference for Students and Young Doctors, [Gdańsk]12-14 May 2005: abstract book

 

Tytuł oryginału: The influence of changing the environment on allergic symptoms in the population of Gdańsk students : primary results

Autorzy: P. Niedoszytko, M[AREK] NIEDOSZYTKO, M[ARTA] CHEŁMIŃSKA.

Źródło: W: 13th International Students` Scientific Conference for Students and Young Doctors, [Gdańsk]12-14 May 2005: abstract book

 

Tytuł oryginału: Choroba refluksowa przełyku i alergia pokarmowa u chorych na astmę : wyniki wstępne

Autorzy: K. Kempiński, K. Specjalski, P. Niedoszytko, M[ARTA] CHEŁMIŃSKA, M[AREK] NIEDOSZYTKO.

Źródło: W: Studenckie Spotkania Gastroenterologiczne, Gdańsk, 29 maja 2004

 

2003

Tytuł oryginału: The prevalence of food intolerance and allergy in asthmatic patients with gerd symptomes : preliminary results

Autorzy: K. Kępiński, P. Niedoszytko, M[AREK] NIEDOSZYTKO, M[ARTA] CHEŁMIŃSKA.

Źródło: W: 11th International Scientific Students' Conference for Students and Young Doctors, Gdańsk, Poland, 9-10 May 2003 : abstract book