Rejestracja telefoniczna: 503-56-26-81

Resjestracja on line: kontakt@kardiosportgdansk.pl

© 2017 created with webwavecms.com

12 lutego 2018

 

 

Automatyczna rejestracja ciśnienia tętniczego ABPM (ang. ambulatory blood pressure monitoring) , niekiedy mylnie nazywana Holterem (przez analogie do 24-godzinnej rejestracji EKG metoda Holtera) jest jednym z podstawowych badań w diagnostyce i kontroli terapii nadciśnienia tętniczego.

 

Na czym polega badanie?

 

Idea jest bardzo prosta. Pacjent zostaje wyposażony w urządzenie do automatycznego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Z urządzeniem tym spędzi najbliższą dobę. Automat będzie dokonywał pomiarów co 20-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy. Następnie drugiego dnia badania wyniki zostaną odczytane i poddane analizie pokazując indywidualny profil dobowy ciśnienia tętniczego danej osoby.

 

Czy badanie nie jest uciążliwe? Czy da się spać z taką maszyna?

 

Wszystko zależy od osobniczej wrażliwości. Są osoby wyjątkowo wrażliwe, które nie są w stanie funkcjonować normalnie w trakcie takiego badania. Znakomita większość pacjentów nie ma jednak większych trudności z zaśnięciem ani z codziennym funkcjonowaniem.

 

Kiedy takie badanie należy wykonać?

 

 Zalecenia PTNT (Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego)  z 2015 roku zalecają wykonanie tego badania w następujących sytuacjach:

 

  • Potwierdzenie rozpoznania nadciśnienia tętniczego u pacjentów z nadciśnieniem 1. stopnia w pomiarach gabinetowych i niskim/umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym

  • Podejrzenie nadciśnienia białego fartucha

  • Różnice między pomiarami domowymi a gabinetowym

  • Podejrzenie maskowanego nadciśnienia tętniczego

  • Podejrzenie nadciśnienia nocnego i/lub nieprawidłowego profilu dobowego BP

  • Podejrzenie hipotonii (zawroty głowy, upadki, zasłabnięcia, utraty przytomności) lub dysfunkcji układu autonomicznego

  • Wykrywanie prawdziwego lub rzekomego nadciśnienia opornego

  • Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

  • Nadciśnienie tętnicze u pacjentów z jaskrą

  • Ocena kontroli nadciśnienia tętniczego

 

Dlaczego wykonanie ABPM w tych sytuacjach jest wskazane?

 

W części przypadków (nadciśnienie nocne, nadciśnienie maskowane, nadciśnienie u pacjentów z jaskrą, nadmierne poranne wzrosty ciśnienia) badanie to jest jedynym sposobem na wykrycie zaburzeń profilu dobowego ciśnienia tętniczego, które mogą w przyszłości (jeżeli nie będą odpowiednio leczone) spowodować poważne powikłania takie jak udar mózgu, niewydolność serca czy utrata wzroku.

W innych pozwalają jednoznacznie potwierdzić lub wykluczyć rozpoznanie nadciśnienia tętniczego. Dzięki ABPM może się okazać ze osoba, która do tej pory przyjmowała leki na nadciśnienie robiła to niepotrzebnie. Z drugiej strony możliwe jest wykrycie postaci nadciśnienia niewykrywalnych zwykłymi domowymi pomiarami (nadciśnienie nocne, nadmierne poranne wzrosty ciśnienia, nadciśnienie maskowane).

No i ostatecznie dzięki ABPM możliwe jest precyzyjne ustawienie dawek i pór podawania leków. Jest to szczególnie istotne u osób starszych, które przy nieprawidłowym rozłożeniu leków w czasie dnia mogą doznawać zawrotów głowy a nawet związanych z nimi urazów.

 

 

„Holter” ciśnieniowy dlaczego nie ma czegoś takiego i dlaczego powinieneś takie badanie wykonać?